Hvorfor velge Arnpro?

Kompetanse
Etter mange års erfaring med utvikling og produksjon av mobile arbeidsbrakker har vi siden oppstarten i 2001 opparbeidet oss stor kompetanse og god forståelse av det norske markedet. Dette gjenspeiler alt fra komponentvalg til den generelt gode kvaliteten du finner på alle våre produkter.

I vårt produksjonslokale på Dalekvam jobber et kvalifisert personell hver eneste dag for å skjære til og lime sammen våre egenproduserte sandwich-elementer. Videre sørger andre kompetente ansatte for å sette dette sammen med øvrige komponenter slik at sluttproduktet blir en komplett Arnpro arbeidsbrakke.

En forutsetning for å få til dette er at vi i Arnpro besitter mye erfaring og kompetanse. Vi huser derfor alt fra faglærte på bygg og elektronikk til mennesker med ingeniørbakgrunn. Dette gjør oss godt utrustet til å holde tritt med utviklingen i markedet og stadig utvikle og forbedre produksjonen.

Produktutvikling
Vi i Arnpro jobber hver eneste dag for å tilby gi deg som kunde den beste totalløsningen. En forutsetning for å få til dette er at vi tillegg til kompetente ansatte også besitter gode maskiner.

I 2013 investerte vi i et egenutviklet limebord med vakuumpumpe. Med riktig undertrykk presser glassfiberplatene seg til XPS-isolasjonen på en effektiv og jevn måte til limet har tørket. På den måten får vi vegger, tak og gulv av svært høy kvalitet. Mot slutten av 2014 får vi en ny og avansert CNC-maskin med særdeles fleksibel og hårfin presisjon, noe som vil øke kapasiteten og gjøre oss enda bedre.

Gode maskiner i kombinasjon med kompetente ansatte gjør det ikke bare mulig å videreutvikle eksisterende arbeidsbrakker. Det gir også rom for å utvikle og lage nye produkter.

Fleksible og skreddersydde løsninger
Utover våre standardiserte brakkeløsninger som møter de fleste ønsker og krav, er det noen ganger behov for justeringer og individuelle tilpasninger. Da er det en stor fordel å være en norsk produsent. Ettersom vi huser både produksjon og salgsfunksjonen i Norge sørger vi får en tett og god dialog gjennom hele produksjonsprosessen. Alt for å sikre et best mulig resultat.

Helse, miljø og sikkerhet
På samme måte som at du skal ta vare på dine ansatte med en Arnpro arbeidsbrakke, er det like viktig at vi tar godt hånd om våre. Vi setter derfor HMS meget høyt på dagsorden. Ordnede forhold på arbeidsplassen er en nøkkelfaktor for å forhindre ulykker og skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Videre er vi overbevist om at dette også fører til økt trivsel og effektivitet, noe enhver bedrift vil nyte godt av i det lange løp.